Aanmelden
 
0165 38 2922 Contact

Kinderen

 
 
 

Kinderen moeten zorgeloos bewegen

Diverse problemen, wij staan klaar

 

Kinder fysiotherapie is een speciale tak van onze praktijk. We hechten veel waarde aan het volledig herstel van Kinderen en begeleiden ze door het hele proces heen.

 
 

Kinderfysiotherapie

 
 

De kinderfysiotherapeut behandeld kinderen tussen de 0-18 jaar met een grote diversiteit aan problematiek.

Bij kinderen tussen de 0-2 jaar kan men denken aan bv:
-voorkeurshouding
-asymmetrie van het hoofd
-een vertraagde motorische ontwikkeling (de baby gaat laat rollen of kruipen bijvoorbeeld)
-afwijkende spierspanning (de baby doet overstrekken of voelt slap)
-orthopedische problematiek
-billenschuiven

In de eerste twee jaar leert het kind zichzelf en de omgeving om hem heen ontdekken. Veel speeltjes worden naar de mond gebracht of afgetast en bekeken. Later ontdekt het kind zijn knieën en voeten en gaat hij rollen. Van buikligging naar tijgeren, kruipen en lopen gaan ze de wereld ontdekken. De motoriek ontwikkeld zich snel deze jaren. Sommige kinderen komen vertraagd tot deze ontwikkeling en hebben hierbij wat hulp nodig. Het kindje kijkt bijvoorbeeld alleen naar links of naar rechts, doet graag overstrekken of is erg onrustig. Hierbij kan de kinderfysiotherapeut helpen. Soms is voorlichting en/of advies voldoende, maar soms is behandeling nodig.

Kinderen vanaf 2 jaar:
Bij kinderen vanaf twee jaar kan het opvallen dat uw kind regelmatig valt, struikelt of motorisch wat onhandig is. Het valt bijvoorbeeld op dat het kind moeite heeft met fijne bewegingen (fijne motoriek) zoals knippen, knutselen, tekenen. Maar het kan ook zijn dat het kind juist met gym op school opvalt doordat hij anders beweegt dan zijn leeftijdsgenootjes. De kinderfysiotherapeut neemt een onderzoek af en zal indien nodig door middel van voornamelijk bewegingstherapie gaan behandelen. Al spelenderwijs worden bewegingservaringen opgedaan waarbij voorop staat dat bewegen leuk is.

Enkele voorbeelden waarvoor u terecht kan bij de kinderfysiotherapeut:
-tenenlopen
-afwijkende motoriek
-veelvuldig vallen/struikelen
-schrijfproblemen
-fijn motorische problemen
-development coördination disorder (DCD)
-orthopedische problemen
-neurologische problemen
-inspanningsproblemen

Heeft u vragen of weet u niet zeker of u met de klacht van uw kind terecht kan bij de kinderfysiotherapeut, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

UPDATE CORONA VIRUS